Kedvezményezett neve: Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás

Projekt címe: A Sarkadi kistérség Gyerekesély programjának infrastrukturális támogatása

Projekt azonosítószáma: EFOP-2.1.2-16-2017-00022

Szerződött támogatás összege: 100.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt megvalósítás kezdő időpontja: 2018.09.01.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.02.29.

A Széchenyi 2020 program keretében a Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás 100.000.000 forint Európai Uniós támogatást nyert a „Gyerekesély programok infrastrukturális háttere” című pályázati kiíráson. A „Gyerekesély program a Sarkadi kistérségben” című, EFOP-1.4.2-16-2016-00008 azonosítószámú projekt társprojektjeként kezelt, „A Sarkadi kistérség Gyerekesély programjának infrastrukturális támogatása” című, EFOP-2.1.2-16-2017-00022 azonosítószámú projekt a gyerekprogramhoz szükséges infrastrukturális feltételek, és minőségi szolgáltatásnyújtás megteremtését hivatott szolgálni.

 

„A Sarkadi kistérség Gyerekesély programjának infrastrukturális támogatása” címet viselő, EFOP-2.1.2-16-2017-00022 azonosítószámú projekt a Dél-Alföldi régióban, Békés megyében, a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján a komplex programmal fejlesztendő Sarkadi járásban valósul meg. A gyerekesély programok infrastrukturális igényeként megfogalmazásra került, hogy helyben a kistelepüléseken álljanak rendelkezésre olyan közösségi terek, melyek alkalmasak több programelem megvalósítására.

 

Ezen igények mentén a pályázat keretein belül Sarkadon a meglévő ifjúsági és sportlétesítmény kerül bővítésre, a közösségi tér bővítése lehetőséget biztosít közösségi és ifjúsági programok lebonyolítására, háztartási ismeretek oktatására, valamint nyári napközik megszervezésére. Zsadányban a Művelődési Házhoz kapcsolódóan egy közösségi tér kerül kiépítésre, a fejlesztés a közösségi és ifjúsági rendezvények zavartalan lebonyolítását biztosítja. Geszten és Okányban az elődprojekt keretében közösségi házak létesültek, jelen projekt keretében a külső és a belső (Geszt) terek fejlesztése valósul meg. A szegregált településeken megvalósuló fejlesztés az ifjúsági programok működtetését hívatott szolgálni, továbbá a házakban valósulnak meg a háztartás-gazdálkodással, pénzkezelési ismeretekkel kapcsolatos foglalkozások. A pályázat keretein belül Újszalontán külterületi közösségi tér (szabadidős udvar) kerül kialakításra, mely a gyerekesély programban megvalósuló közösségi és ifjúsági rendezvények helyszínét hivatott biztosítani. Körösnagyharsányban a sportudvar felújítása valósul meg, a beruházás révén biztosítottá válik a szabadidős programok lebonyolításához szükséges külső tér. Biharugra, Kötegyán, Mezőgyán, Méhkerék, Sarkadkeresztúrtelepüléseken játszóudvar kialakítás, fejlesztés valósul meg, a telepített játszóeszközök a foglalkozások során fejlesztő eszközként is szolgálnak.

A beruházásokon túl a projekt keretében helyi igények mentén eszközbeszerzés valósul meg, közösségi programokhoz, prevenciós foglalkozásokhoz, innovatív módszerek kidolgozásához szükséges eszközök beszerzése mellett, a Gyerekesély Iroda megfelelő működéséhez elengedhetetlen tárgyi feltételek kerülnek biztosításra. A gyerekesély program egyik legfontosabb elemeként (kistelepüléseken élő gyermekek számára is elérhető válik minden program) beszerzésre kerül egy 9 fős kisbusz.

Az Európai Uniós elvárásoknak megfelelően a projekt tekintetében a kötelező nyilvánosság elemei és a horizontális elvárások teljesülnek.