„PályaKÖR” ONLINE PÁLYAVÁLASZTÁSI VETÉLKEDŐ EREDMÉNYEK

Kedves Diákok!  Pályaismeretet segítő, információkban bővelkedő online vetélkedőt hirdettünk 7-8 évfolyamosok és 9-14 évfolyamosok részére! A verseny meghirdetője: Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás A versenyen résztvevők az okleveleket illetve a díjazottak a jutalmukat a felkészítő pedagógustól vehetik majd át a következő hét folyamán. (2020.dec 7.-től) Az átadás feltételeiről mindenkit személyesen értesítünk. EREDMÉNYEK 7.-8. ÉVFOLYAM…

2020 novemberében ismét pályaválasztási versenyt hirdetünk

„PályaKÖR” ONLINE PÁLYAVÁLASZTÁSI VETÉLKEDŐ 2020_Versenykiírás1 Kedves Diákok!  Pályaismeretet segítő, információkban bővelkedő online vetélkedőt hirdetünk 7-8 évfolyamosok és 9-14 évfolyamosok részére! A verseny meghirdetője: Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás   A verseny a „Gyerekesély program a Sarkadi kistérségben” című EFOP-1.4.2-16-2016-00008 azonosítószámú pályázati konstrukció keretében Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás által megvalósítandó szolgáltatások pályázati felhívás…

Meghívó a 2019. évi pályaorientációs verseny eredményhirdetésére

MEGHÍVÓ AZ EFOP-1.4.2-16-2016-00008 AZONOSÍTÓSZÁMÚ „GYEREKESÉLY PROGRAM A SARKADI KISTÉRSÉGBEN” PÁLYAORIENTÁCIÓS VERSENYÉNEK EREDMÉNYHIRDETŐ RENDEZVÉNYRE A Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás ezúton hívja meg Önt és munkatársait az EFOP-1.4.2-16-2016-00008 azonosítószámú „Gyerekesély program a Sarkadi kistérségben” című program Pályaorientációs versenyének eredményhirdetésére. IDŐPONT:         2019. DECEMBER 3.,KEDD, 14:00-15:00 HELYSZÍN:       BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR                         5720 SARKAD, VÁRU.…

Önkéntes alapon működik tovább a Krízicsoport 

A helyi igényekre és szükséglétekre reagálva egy speciális szakértőkből és helyi szakemberekből álló csapat, együttműködésben a korai beavatkozás lehetőségének megszervezésére komplex megoldást jelentő programot fejlesztett ki, mely hosszú távon fenntartható. A Kríziscsoport szakemberei, szakértői – mentálhigiénikus, pszichológus, szociális munkások, védőnő, pedagógus, rendőr stb.- 2019. tavaszáig, 1 éven keresztül találkoztak és 10 eset mentén értékeltek ki…

Tematikus baba-mama klub

Szeptemberben elindult a Tematikus baba-mama klub az Anya, játssz velem! program folytatásaként. A tematikus baba-mama klubok elsődleges célja, hogy segítse az édesanyákat abban, hogy hogyan tudják minél hatékonyabban segíteni gyermekük korai és későbbi fejlődését, hogyan tudják elkerülni vagy kezelni a viselkedésszabályozás zavarait. A foglalkozások rávilágítnak arra, hogy a szülők viselkedése mennyire befolyásolja gyermekük fejlődését. A…

Gyermeknevelést támogató Anya játssz velem, mesélj nekem program

A gyermeknevelést támogató Anya játssz velem, mesélj nekem program településenként 8-8 alkalommal zajlik. Az Anya, játssz velem, mesélj nekem! program célja, hogy a hátrányos helyzetű családokban az érzelmi nevelés nagyobb szerepet kapjon és ehhez megfelelő eszközökkel ruházzuk fel a programban részt vevőket, valamint célja a Biztos Kezdet szemlélet elterjesztése. Az első alakuló foglalkozáson a hangsúly…

Civil és önkéntes tevékenységek fejlesztése

A civil és önkéntes tevékenységek fejlesztése érdekében workshop sorozat indult, külső szakértők leszerződésével, ahol Közösségi szolgálatban érintett intézmények, a Közösségi házak dolgozói, a települési mentorok bevonásával a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának és a közösségi rendezvények szervezésének segítése céljából érzékenyítő foglalkozások kezdődtek meg. A közösségi szolgálatot teljesítő tanulók, és egyéb önkéntes 25 év alattiak felkészítése történik…

Közösségépítő ifjúsági programok a prevenció jegyében

A Közösségépítő ifjúsági programok szervezése a lakosság helyben tartása, illetve a prevenció jegyében történik. A helyi lokálpatrióta ifjúsági magra építve – külső támogatással – önszerveződés kezdeményezése, a közösségépítés igényének megteremtése. Jelen tevékenységsorozattal a járás 25 év alatti lakosságát vonjuk be a szervezési, közösségépítési feladatokba, rajtuk keresztül szólítjuk meg az idősebb korosztályt is. A toborzásban a…

Óvodai DIFER mérés, egyéni fejlesztés

A tevékenység keretében külső szolgáltató igénybevételével DIFER mérésre kerül sor a települések nagycsoportos óvodásai közül a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűek között, mely minden évben megismétlése kerül. A mérésekre, fejlesztésekre való felkészítés jelenleg folyamatban van. 190 óvodás korú gyermek mérése és fejlesztése történik a járás közel minden településén – Méhkerék, Geszt, Sarkad, Zsadány, Okány, Sarkadkeresztúr,…

Tanulók fejlesztése

Az országos kompetenciaméréseket megelőző tanévekben az 5. 7. és 9. évfolyamon tanév elején a hátrányos helyzetű tanulók körében köztes mérésekre kerül sor a matematika, szövegértés és a szociális területen. A mérések eredményei alapján az egyéni szükségleteket figyelembe véve heti rendszerességgel fejlesztésekre kerül sor. A mérés folyamatát a programfejlesztés bevezetésében közreműködő köznevelési szakemberek fogják segíteni. A…